ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่

บุหรี่นอก

บุหรี่นอกหรือบุหรี่จริง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากใบยาสูบที่ถูกตัดและแห้ง แล้วมัดเป็นก้อนเล็ก ๆ หรือม้วนเป็นกระดาษ บุหรี่มีสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด ซึ่งมีอย่างน้อย 250 ชนิดที่เป็นพิษและมากกว่า 70 ชนิดที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง เมื่อคนสูบบุหรี่ สารเคมีเหล่านี้จะถูกดูดเข้าไปในปอดและกระจายไปทั่วร่างกายผ่านกระแสเลือด

การสูบบุหรี่มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนสูบและคนใกล้ชิด เพราะการสูบบุหรี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว เมื่อคนสูบบุหรี่ปล่อยควันออกมาจากปากและจากไฟบุหรี่ คนที่อยู่ใกล้จะได้สูดควันบุหรี่ที่ไม่ได้ผ่านกรอง (secondhand smoke) ซึ่งมีสารพิษและสารก่อมะเร็งมากกว่าควันที่ผ่านกรอง เพื่อป้องกันผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ควรหลีกเลี่ยงการสูดควันบุหรี่ที่ไม่ได้ผ่านกรอง และให้คนสูบบุหรี่พยายามเลิกสูบ

การเลิกสูบบุหรี่ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะในยาสูบมีสารชื่อว่าไนโคติน (nicotine) ซึ่งทำให้คนสูบมีอาการติดใจและต้องการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง เมื่อคนสูบพยายามเลิกสูบ เขาจะมีอาการขาดไนโคติน (withdrawal symptoms) เช่น เคืองใจ ว้าวุ่น ไม่สามารถตั้งใจได้ เหงื่อออก เป็นต้น การขาดไนโคตินจะทำให้คนสูบต้องการสูบบุหรี่มากขึ้น เพื่อผ่อนคลาย

แต่การขาดไนโคตินไม่ใช่ปัญหาร้ายแรง เพราะอาการข้างเคียงจะหายไปภายในไม่กี่วันถึงไม่กี่สัปดาห์ และการเลิกสูบบุหรี่จะทำให้สุขภาพดีขึ้น เช่น การหายใจดีขึ้น การได้รับออกซิเจนมากขึ้น การลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและมะเร็ง เป็นต้น การเลิกสูบบุหรี่ควรได้รับความสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อน และแพทย์ เพื่อให้การเลิกสูบบุหรี่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

LINE LOGO SVG